Het wordt winter en de zon staat laag
Plots staat de wereld stil
Als een dief in de nacht heb je ons verlaten
het doet pijn voor ons en allen die jou gekend hebben
Een goed eenvoudig mens, met een brede glimlach en een goed humeur ging heen
22 jaar was je in onze Confrérie
De jeneverfeesten waren hoogdagen voor je, met het verzorgen van de jenevermis, de liederen van het koor, de teksten van de lezingen was je twee maanden op voorhand al mee bezig
Je vroeg zelfs nog dit jaar om een taak bij de intronisatie op het stadhuis.

Wie wist dat het de laatste keer zou zijn?

Steeds waart je aanwezig op onze activiteiten.  Martin je was een fantastisch commandeur met een gouden hart en op de juiste plaats.
Waar je kon helpen deed je dat al was je gehoor beperkt maar dat weerde je weg met een glimlach.

Martin
Dank je wel, jij die naar ons luisterde
Dank je wel, jij die ons serieus nam
Dank je wel, jij die me gesteund hebt
Dank je wel, jij die ons hielp
Dank je wel, jij die ons niet lastig vond
Dank je wel, jij die ons deed lachen
Dank je wel, jij die ons humor bracht
Zevenmaal dank ook al was er soms iets ondankbaar

Vaarwel Martin, Het gaat je goed

martin